Ochrona danych

Deklaracja ochrony danych osobowych

Cieszymy się z Państwa odwiedzin na naszych stronach internetowych. Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. Poniżej informujemy Państwa dokładnie, w jaki sposób postępujemy z Państwa danymi.

Zapis danych dostępu w plikach dzienników serwerów

Możecie Państwo odwiedzać nasze strony internetowe bez podawania swoich danych osobowych. W tak zwanych plikach dzienników serwerów zapisujemy wyłącznie takie dane dostępu jak np. nazwa pobieranego pliku, data i godzina pobrania, przetransferowana ilość danych oraz nazwa pobierającego operatora. Dane te są analizowane jedynie w celu zapewnienia bezawaryjnej pracy strony i poprawy oferowanych przez nas usług i nie pozwalają nam na Państwa identyfikację.

Zbieranie i wykorzystanie danych do realizacji Umowy i przy otwarciu konta klienta

Zbieramy dane osobowe, jeżeli przekażą nam je Państwo dobrowolnie w ramach zamówienia, przy nawiązywaniu z nami kontaktu (np. za pomocą formularza kontaktowego lub e-maila) albo przy otwieraniu konta klienta. Jakie dane są zbierane, widać w poszczególnych formularzach. Wykorzystujemy przekazane przez Państwo dane do realizacji Umowy oraz rozpatrywania Państwa pytań. Po całkowitej realizacji Umowy albo usunięciu Państwa konta klienta dane są blokowane w sposób uniemożliwiający ich dalsze wykorzystanie, a po upływie obowiązkowych okresów przechowywania, wynikających z przepisów podatkowych i prawa handlowego, usuwane – o ile nie wyrazili Państwo jednoznacznie zgody na ich dalsze wykorzystywanie, albo nie zastrzegliśmy sobie wykraczającego poza ten czas dalszego korzystania danych, co jest prawnie dozwolone i o czym dalej informujemy. Usunięcie państwa konta klienta jest możliwe w każdej chwili i może zostać przeprowadzone albo za pomocą przesłania wiadomości na określony poniżej adres kontaktowy, albo za pomocą przewidzianej do tego celu funkcji w koncie klienta.

Dalsze przekazanie danych w celu realizacji Umowy

O ile jest to konieczne do dostawy zamówionych towarów, w celu realizacji Umowy przekazujemy Państwa dane do firm wysyłkowych, którym zlecono dostawę. W zależności od tego, jakiego w trakcie procesu zamawiania wybiorą Państwo dostawcę usług płatniczych, przekazujemy zebrane w celu realizacji płatności dane dotyczące płatności instytucji kredytowej, której zlecono płatność, a w razie potrzeby dostawcy usług płatniczych, któremu zleciliśmy jej wykonanie albo wybranej usłudze płatniczej. Niektórzy dostawcy usług płatniczych zbierają te dane sami, jeżeli zakładają Państwo u nich konto. W tym przypadku muszą Państwo w ramach procesu zamawiania wejść do serwisu dostawcy usług płatniczych za pomocą swoich danych dostępu. Obowiązuje przy tym oświadczenie o polityce prywatności danego dostawcy usług płatniczych.

Stosowanie plików cookie

Aby odwiedziny naszej strony internetowej były dla Państwa bardziej atrakcyjne i by użycie pewnych funkcji było możliwe, używamy na rozmaitych stronach tzw. cookies. Chodzi tu o małe pliki tekstowe, które zostają zapamiętane na Państwa urządzeniu, z którego następuje dostęp do naszej strony internetowej. Niektóre z naszych cookies zostają usunięte po zamknięciu używanej przez Państwa przeglądarki internetowej (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies zostają na Państwa urządzeniu i umożliwiają nam lub naszym partnerom ponowne rozpoznanie Państwa przeglądarki internetowej przy kolejnych odwiedzinach naszej strony (tzw. persistent cookies). Przeglądarka internetowa może zostać skonfigurowana tak, by informowała Państwa o każdej próbie zapamiętania cookie na Państwa urządzeniu. W ten sposób można wpłynąć na próbę zapamiętania cookie i na taką akcję zezwolić bądź jej zabronić. Jeżeli Państwo zdecydują o zabronieniu zapamiętania naszego cookie, nasza strona internetowa będzie dostępna w ograniczonym zakresie.

Analiza stron typu web za pomocą Google Analytics

Niniejsza strona internetowa korzysta z Google (Universal) Analytics. Jest to instrument do analizy stron web firmy Google Inc. (www.google.pl). Google (Universal) Analytics używa tzw. cookies, plików tekstowych, które zapamiętane na Państwa urządzeniu pozwalają na analizę używania danej strony internetowej przez Państwa urządzenie. Informacje uzyskane dzięki cookie Google są z reguły wysyłane do USA i tam pamiętane na serwerze Google. Jeżeli aktywujecie Państwo IPAnonymisierung na tej stronie internetowej, Państwa adres IP będzie przez Google w granicach państw UE lub w innach krajach związanych umową z Europejskim Obszarem Gospodarczym skrócony przed wysłaniem i zapamiętaniem w USA. Tylko w przypadkach wyjątkowych będzie wasz adres IP wysłany do USA i dopiero tam skrócony. Adres IP, wysłany do Google w ramach Google Analytics z Państwa przeglądarki, nie jest łączony z innymi danymi od Google.

Państwo możecie zapobiec zapamiętywaniu cookies od Goolge poprzez odpowiednie ustawienie przeglądarki internetowej. Wowczas nasza strona internetowa będzie dostępna w ograniczonym zakresie. Ponadto można zapobiec pobieraniu przez Google jakichkolwiek danych (w tym adresu IP) oraz jakiemukolwiek przetwarzaniu danych. W tym celu należy pobrać odpowiedni plug-in z adresu http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de a następnie go zainstalować w przeglądarce internetowej.

Wreszcie możecie Państwo położyć kres zbieraniu danych przez Google, klikając na poniższy link. W konsekwencji zostanie zapamiętane Opt-Out-Cookie, które zapobiega jakiemukolwiek zbieraniu danych podczas odwiedzin naszej strony w przyszłości.

Prawo do informacji i mozliwosc kontaktu

Macie Państwo prawo do bezpłatnej informacji o zapamiętanych Państwa danych jak też prawo do ewentualnej korekty, zablokowania czy usunięcia tych danych. Wszelkie pytania dotyczące pobierania, przetwarzania lub wykorzystywania Państwa danych osobistych oraz wszelkie kwestie dotyczące informacji o nich, korekty, zablokowania czy ich usunięcia a także zmiany raz podjętej w tych sprawach decyzji prosimy kierować na nasz adres podany w impressum.